Podmínky přístupu k ČSN zveřejněným v rámci tzv. sponzorovaného přístupu

Tyto podmínky se vztahují k českým technickým normám (ČSN), které jsou zveřejněny v rámci tzv. sponzorovaného přístupu.

Pro přístup ke zveřejněným ČSN je nutná základní registrace. Registrující se uživatel je povinný uvést o sobě všechny údaje pravdivě a úplně. Registrace se ověřuje prostřednictvím potvrzovacího e-mailu zaslaného na adresu uživatele.

Vlastníkem zveřejněných ČSN a držitelem copyrightu je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, v případě převzetí evropské či mezinárodní technické normy do soustavy ČSN je vlastníkem autorských práv ke zpracované publikaci vydávající organizace (CEN, CENELEC, ISO, IEC atp.)

Poskytovatelem služby je Česká agentura pro standardizaci, s. p. o.

Aplikace slouží ke zveřejnění ČSN, jejichž zpřístupnění široké veřejnosti uhradil ústřední orgán státní správy (gestor normy - sponzor).

Zveřejňují se primárně ČSN, které právní předpis stanoví jako závazné formou výlučného odkazu, ve výjimečných případech i normy, o jejichž významu pro širokou veřejnost je gestor normy přesvědčen, a je ochoten přístup k příslušné ČSN sponzorovat.

Uživatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami přístupu a s pravidly ochrany osobních údajů.

Systém umožňuje stažení ČSN pouze z IP adres, kde zemí původu je Česká republika.

Zveřejněné ČSN jsou označeny vodoznakem s identifikačními údaji uživatele.

Zveřejněné ČSN jsou zpřístupněny pouze pro čtení.

České technické normy nebo jejich části nesmějí být rozmnožovány a/nebo rozšiřovány bez souhlasu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (§ 5, odst. 8, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky).