Sponzorovaný přístup k ČSN

Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN) se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, jejich koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro uživatele:

ČSN jsou zpřístupněny pouze pro čtení a jsou označeny ochrannými prvky. Stahování souborů není povoleno.

NOVÉ SPONZOROVANÉ NORMY
  • 11.2022ČSN EN 1996-1-1 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
  • 11.2022ČSN EN 16185-2+A1 - Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody
  • 11.2022ČSN EN 81-21 ed. 2 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
  • 10.2022ČSN EN 54-31+A1 - Elektrická požární signalizace – Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzoru oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
  • 10.2022ČSN EN 14735 - Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro zkoušky ekotoxicity

Zobrazit všechny sponzorované normy