Sponzorovaný přístup k ČSN

Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN) se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, jejich koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro uživatele:

ČSN jsou zpřístupněny pouze pro čtení a jsou označeny ochrannými prvky. Stahování souborů není povoleno.

NOVÉ SPONZOROVANÉ NORMY
  • 11.2021ČSN EN 301549 - Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT
  • 11.2021ČSN 39 5306 - Zbraně pro civilní potřebu - Zařízení pro měření tlaku - Technické požadavky
  • 11.2021ČSN 39 5003 - Civilní palné zbraně - Obecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení
  • 11.2021ČSN 39 5001 - Expanzní zbraně a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení
  • 11.2021ČSN EN 437 - Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů

Zobrazit všechny sponzorované normy