Sponzorovaný přístup k ČSN

Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN) se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, jejich koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro uživatele:

ČSN jsou zpřístupněny pouze pro čtení a jsou označeny ochrannými prvky. Stahování souborů není povoleno.

NOVÉ SPONZOROVANÉ NORMY
  • 5.2022ČSN EN 54-22+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
  • 5.2022ČSN EN 54-13+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
  • 5.2022ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště
  • 5.2022ČSN EN ISO 18513 - Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní typy turistického ubytování - Slovník
  • 5.2022ČSN EN ISO 4120 - Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška

Zobrazit všechny sponzorované normy