Sponzorovaný přístup k ČSN

Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům ČSN se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, jejich koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro uživatele:

ČSN jsou zpřístupněny pouze pro čtení online v internetovém prohlížeči a jsou označeny ochrannými prvky. Stahování ani tisknutí souborů není povoleno.

NOVÉ SPONZOROVANÉ NORMY
  • 4.2024ČSN EN ISO 17294-2 - Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP- MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu
  • 4.2024ČSN ISO 10968 - Strojní zařízení pro zemní práce - Ovládače obsluhy
  • 4.2024ČSN ISO 14066 - Environmentální informace - Požadavky na kompetence týmů validujících a ověřujících environmentální informace
  • 4.2024ČSN EN 13501-2 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti kromě vzduchotechnických zařízení
  • 3.2024ČSN EN 1300 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření

Zobrazit všechny sponzorované normy