Sponzorovaný přístup k vybraným ČSN

Jedná se o službu, která umožňuje přístup zdarma k vybraným normám na základě jednoduché registrace.

NOVÉ SPONZOROVANÉ NORMY
  • 2.2021ČSN P CEN/TS 16931-3-2 - Elektronická fakturace - Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis
  • 2.2021ČSN P CEN/TS 16931-3-4 - Elektronická fakturace - Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B
  • 2.2021ČSN P CEN/TS 16931-3-3 - Elektronická fakturace - Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B
  • 6.2020ČSN EN 16931-1+A1 - Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury
  • 2.2020ČSN EN 14683+AC - Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení

Zobrazit všechny sponzorované normy