Sponzorovaný přístup k ČSN

Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům ČSN se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, jejich koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro uživatele:

FUNKČNÍ OMEZENÍ: V důsledku aktualizace internetového prohlížeče Microsoft Edge se nyní v tomto prohlížeči zobrazí obsah normy v komponentě Adobe Reader pouze pokud vypnete Sledování nebo nastavíte jeho úroveň na Základní. Nastavení se provádí v menu Nastavení - Ochrana osobních údajů, vyhledávání a služby. Pokud nemůžete, z jakýchkoliv důvodů, nastavení sledování měnit, použijte jiný internetový prohlížeč. Děkujeme za pochopení. ČSN jsou zpřístupněny pouze pro čtení a jsou označeny ochrannými prvky. Stahování souborů není povoleno.

NOVÉ SPONZOROVANÉ NORMY
  • 11.2023ČSN ETSI EN 319 122-1 V1.3.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES
  • 11.2023ČSN 74 6350 - Kovové světlíky - Základní ustanovení
  • 11.2023ČSN EN 50160 ed. 4 - Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných elektrických sítí
  • 10.2023ČSN 34 2710 - Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
  • 10.2023ČSN EN 15940 - Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení

Zobrazit všechny sponzorované normy