Sponzorovaný přístup k ČSN

Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN) se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, jejich koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro uživatele:

ČSN jsou zpřístupněny pouze pro čtení a jsou označeny ochrannými prvky. Stahování souborů není povoleno.

Z portálu byly k 1. 6. 2022 staženy ČSN, ke kterým sponzoruje přístup Ministerstvo pro místní rozvoj. Sponzor neuhradil poplatek za zpřístupnění.

NOVÉ SPONZOROVANÉ NORMY
  • 6.2022ČSN EN 15528 - Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly
  • 6.2022ČSN EN 54-1 - Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod
  • 6.2022ČSN 39 5118 - Střelivo pro plynové zbraně
  • 6.2022ČSN EN 1540 - Expozice pracoviště - Terminologie
  • 6.2022ČSN EN 50155 ed. 5 - Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

Zobrazit všechny sponzorované normy